Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Sysselsättningsanslag tilldelades NTM-centralerna

Anslaget för offentlig arbetskrafts- och företagsservice, som uppgår till sammanlagt 585,4 miljoner euro, har tilldelats NTM-centralerna. Regeringen beslutade om fördelningen av detta års anslag den 28.1.2016.

– I synnerhet i det här ekonomiska läget fästs det större vikt än tidigare vid uppföljningen av anslaget. Användningen av anslaget kommer också att riktas till åtgärder som är verkningsfulare, säger justitie- och arbetsminister Jari Lindström om riktlinjerna.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna tilldelades nu 502,7 miljoner euro av den totala summan. Anslaget, som i huvudsak ska användas för upphandling av arbetskraftsutbildning, integrationsutbildning och träning, lönesubventionerat arbete, startpeng och sysselsättningspolitiska understöd tilldelades NTM-centralerna enligt följande:
 

 • Nyland                            127,7
 • Egentliga Finland          43,6
 • Satakunta                        20,1
 • Tavastland                       35,7
 • Birkaland                         45,9
 • Sydöstra Finland            33,1
 • Södra Savolax                16,5
 • Norra Savolax                 21,3
 • Norra Karelen                21,9
 • Mellersta Finland          32,9
 • Södra Österbotten        13,2
 • Österbotten                    18,5
 • Norra Österbotten         39,0
 • Kajanaland                    12,0 och
 • Lappland                        21,4 miljoner euro.

 

Läs mera:

 


Regional information