Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Sysselsättningsanslag till ELY-centralerna: fokus på att sänka ungdoms- och långtidsarbetslösheten 

Regeringen beslutade den 24 januari 2013 om den regionala fördelningen av årets anslag för offentlig arbetskraftsservice. Mellan närings-, trafik- och miljöcentralerna fördelades sammanlagt 499,9 miljoner euro. I användningen av anslag prioriteras särskilt sänkning av ungdoms- och långtidsarbetslösheten.

Anslagen per ELY-central:

 • Nyland 107 767 000 euro
 • Egentliga Finland 44 431 000
 • Satakunta 20 768 000
 • Tavastland 37 192 000 
 • Birkaland 47 379 000
 • Sydöstra Finland 37 073 000
 • Södra Savolax 15 286 000
 • Norra Savolax 23 974 000
 • Norra Karelen 24 000 000
 • Mellersta Finland 32 181 000
 • Södra Österbotten 13 929 000
 • Österbotten 17 732 000
 • Norra Österbotten 44 461 000
 • Kajanaland 8 796 000
 • Lappland 24 936 000

46,6 miljoner euro lämnades till arbets- och näringsministeriet för beslut, merparten av beloppet blir senare tillgängligt för närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Läs mera:   

 


Regional information