Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

I januari fanns det 332 800 arbetslösa arbetssökande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av januari sammanlagt 332 800 arbetslösa arbetssökande. Det är 81 200 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 24 500. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade.

I slutet av januari fanns det i hela landet 75 100 permitterade, vilket är 50 700 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 93 400. Detta är 30 000 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 120 900, det vill säga 26 500 fler än vid samma tidpunkt i fjol. Antalet unga arbetslösa arbetssökande under 25 år var 9 500 fler än i januari i fjol, det vill säga sammanlagt 40 200.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under januari 83 600 nya lediga jobb, det vill säga 9 200 färre än i januari i fjol. Allt som allt fanns det i januari 129 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 16 400 färre än för ett år sedan.

Läs mer