Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Sysselsättningsgraden ökar, men andelen långtidsarbetslösa är rekordstor

Sysselsättningsgraden ökar i år och nästa år. Ungdomsarbetslösheten håller på att minska, men antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt som publicerades den 27 oktober 2016.

I sysselsättningsprognosen bedöms det att sysselsättningen ökar med cirka 14 000 personer år 2016 och med cirka 16 000 personer år 2017. Till ökningen av sysselsättningen bidrar en kraftig ökning av deltidsarbetet. Sysselsättningen bedöms öka i synnerhet inom byggverksamhet och i servicebranscherna.

Enligt prognosen stiger sysselsättningsgraden till 68,7 procent i år, och nästa år till och med till 69,2 procent. Arbetslöshetsgraden i sin tur bedöms sjuka till 8,9 procent i år och till 8,7 procent nästa år.

Antalet arbetslösa arbetssökande håller på att minska, och minskningen förutspås fortsätta de följande åren. Det uppskattas att det år 2016 kommer att finnas sammanlagt 350 000 arbetslösa arbetssökande och 337 000 år 2017.

Det kan också skönjas svaga tecken på att arbetsmarknaden blir effektivare. Allt fler jobb tillsätts inom kortare tid än en månad.

Läs mera:


Regional information