Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

En rapport om sysselsättningsperiodernas slagkraft har publicerats i Nyland, bäst resultat hos unga och inom företagssektorn (Nyland)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland samt Nylands arbets- och näringsbyrå har nyligen gett ut en rapport där de tillsammans har undersökt slagkraften hos sysselsättningsperioder som genomförts med lönesubvention och läroavtal på området under åren 2014–2015. Vid undersökningen av slagkraften har nyckeltalet varit hur många av dem som avslutat en lönesubventions- eller läroavtalsperiod som tre månader efter sysselsättningsperioden var i arbete, arbetslösa eller deltog i en tjänst vid arbets- och näringsbyrån. I rapporten granskas förutom slagkraften också utvecklingen av antalet personer som påbörjat en sysselsättningsperiod och antalet personer som är sysselsatta i Nyland. Man har också sett på hur sysselsättningsanslagen har fördelats mellan de olika arbetsgivarsektorerna.

Rapportmaterialet grundar sig på uppgifter som tagits ur arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik och arbets- och näringsbyråernas informationssystem URA.

I rapporten konstateras bl.a. att i förhållande till andra sysselsättningsfrämjande tjänster verkar sysselsättning ha en rätt hög slagkraft i Nyland. Av bakgrundsfaktorerna verkar det vara kundens ålder och tidigare arbetslöshet som tydligast bidrar till ett positivt resultat av sysselsättningsperioderna. Speciellt hos unga personer har sysselsättningsperioderna gett goda resultat. Om kunden däremot hade varit arbetslös en längre period, hade sysselsättningsperioden också en klart sämre effekt.

I fråga om faktorer som gäller arbetsgivaren hade målsektorn en mycket avgörande inverkan på sysselsättningsperiodens slutresultat. I detta material visade det sig att sysselsättningsperioderna hade en hög slagkraft inom företagssektorn. Slagkraften var svagast hos kommuner samt föreningar eller organisationer.

Rapporten har skrivits av forskare Santtu Sundvall vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och forskningssakkunnig Kennet Härmälä vid Nylands arbets- och näringsbyrå.


Regional information