Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Työelämä 2020 -hanke kannustaa työpaikkoja kehittymään menestyjiksi (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Suomen työelämästä rakennetaan nyt Euroopan parasta. Valtakunnallinen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoima Työelämä 2020 -hanke haastaa työpaikat kehittämään toimintaansa omista lähtökohdistaan.

– Työpaikoilla olisi kiinnitettävä enenevästi huomiota osaamiseen ja oppimiseen, luottamuksen ja yhteistyön rakentamiseen, terveyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen.  Näiden asioiden myötä voimaantuminen uuden luomiseen ja tuottavuuden nostamiseen lisääntyy, toteaa hankejohtaja Margita Klemetti

(Kuvassa oikella Margita Klemetti, Työelämä 2020-hanke, vasemmalla  johtaja Kaarina  Myyri-Partanen, Etelä-Suomen AVI.)


Klemetti vieraili Lappeenrannassa kertomassa hankkeen tavoitteista ja alueellisen toiminnan merkityksestä niiden toteuttamisessa. Lisäksi sovittiin Kaakkois-Suomen alueen hankkeelle tekemästä yhteistyölupauksesta.

– Työpaikalla tapahtuvan teknologian uudistamisen tai muiden uudistustoimien rinnalla on kehitettävä yhteistyössä henkilöstön kanssa yhteisiä tapoja toimia. Yhteistoiminnalla työelämän laatu ja tuottavuus samanaikaisesti paranevat, kehottaa Klemetti.

Hankkeen alueellinen yhteistyö pohjautuu alueen työelämätoimijoiden työstämään yhteistyölupaukseen. Siinä toimijat lupautuvat auttamaan omalla osaamisellaan ja palveluillaan alueensa työpaikkoja. Tukeminen lähtee työpaikkojen omista tarpeista ja lähtökohdista. Kaikilla työpaikoilla on mahdollisuus olla mukana toteuttamassa yhteistä tavoitetta.

– Vaikka kehittämistyö ei tuntuisikaan juuri nyt ajankohtaiselta, pitkällä aikavälillä se on yrityksen etu ja menestyksen perusta.

ELYn ja Tekesin kautta yritykset voivat saada tukea esimerkiksi johtamisen tai työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Yritys voi myös kehittää uudenlaisia työn tekemisen tapoja.

– Toivomme, että sellaisetkin pienyritykset, jotka eivät ole ennen tätä mahdollisuutta huomanneet, ottaisivat yhteyttä näihin alueensa työelämätoimijoihin ja aloittaisivat kehitystyön, kannustaa ELY-keskuksen johtaja Satu Mäkelä alueen yrittäjiä.

Kaakkois-Suomen alueen yhteistyölupauksen keskeinen sisältö on: Osaava henkilöstö tulevaisuuden turvaajana, sekä osaava ja riittävä työvoima alueen työmarkkinoiden tarpeisiin. Kansainvälistymisen myötä eri kulttuuritaustaisten työntekijöiden tarpeiden ja johtamisen huomioiminen työpaikoilla. Johtamisen kehittäminen ja viranomaisten saumaton yhteistyö edellytysten luojana, jotta syntyy "Kansainvälinen menestyvä ja osaava Kaakkois-Suomi".    

(Kuvassa  johtaja Satu Mäkelä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus).

Kaakkois-Suomen alueen työelämätoimijoihin eli Työelämä 2020 -alueverkostoon kuuluvat: Etelä-Karjalan yrittäjät, Kymenlaakson kauppakamari, SAK, Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto, Kymen yrittäjät, STTK, Etelä-Suomen AVI, AKAVA, Lappeenrannan kaupunki, Kaakkois-Suomen TE-tomisto, Työterveyslaitos, Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Verkostoon voi tulla mukaan muitakin toimijoita.

Lisätietoja: Eeva Koskimies, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 141; eeva.koskimies@ely-keskus.fi ja Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 043; timo.hakala@ely-keskus.fi


Regional information