Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

I december fanns det 357 400 arbetslösa arbetssökande


​​​​​​​

 

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av december sammanlagt 357 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 99 700 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 42 800. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av december fanns det i hela landet 96 600 permitterade, vilket är 68 900 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 77 800, vilket är 56 100 fler än i december i fjol. Från november ökade antalet permitterade på heltid med 19 800.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 91 900. Detta är 28 900 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 127 200, det vill säga 32 100 fler än vid samma tidpunkt i fjol. Antalet unga arbetslösa arbetssökande under 25 år var 10 900 fler än i december i fjol, det vill säga sammanlagt 43 700.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under december 50 400 nya lediga jobb, det vill säga 5 000 färre än i förra december. Allt som allt fanns det i december 92 800 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 11 200 färre än för ett år sedan.

Läs mera: