Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

I april fanns det 318 400 arbetslösa arbetssökande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av april sammanlagt 318 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 114 600 färre än ett år tidigare, men 88 800 fler än för två år sedan i april. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 13 100. Av de arbetslösa arbetssökandena var 158 600 kunder i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade.

Under april månad anmäldes 76 100 nya lediga jobb, det vill säga 26 000 fler än i april förra året. Allt som allt fanns det i april 152 900 lediga jobb, vilket är 39 600 fler än för ett år sedan. I slutet av april deltog 117 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 6 000 fler än ett år tidigare.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i april 29 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 70,1 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än i april i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 244 000, vilket är 30 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 9,0 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än ett år tidigare.

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

Läs mer: