Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

I februari fanns det 327 100 arbetslösa arbetssökande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari sammanlagt 327 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 79 000 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 5 700. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade.

I slutet av februari fanns det i hela landet 72 600 permitterade, vilket är 47 700 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 55 700, vilket är 36 900 fler än i februari i fjol.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 96 100. Detta är 32 900 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 120 000, det vill säga 26 500 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande under 25 år var 9 100 fler än i februari i fjol, det vill säga sammanlagt 38 800. I januari–februari avslutades 51,7 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 12,3 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under februari 78 700 nya lediga jobb, det vill säga 5 100 fler än i februari i fjol. Allt som allt fanns det i februari 160 600 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 3 900 färre än för ett år sedan.

I slutet av februari deltog 115 200 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 4 000 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Läs mer