Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Förhandsuppgifterna i arbetslivsbarometern 2020 berättar om ett enormt kliv framåt gällande distansarbete

Arbetslivsbarometerns förhandsuppgifter publiceras traditionellt på våren och de visar att via coronapandemin tog distansarbete ett kliv framåt på nästan ett decennium.

Under 2020 jobbade cirka hälften av lönetagarna distans. Merparten av dem som arbetade på distans var nöjda hur arbetet förlöper under pandemin.

Enligt förhandsuppgifterna i arbetslivsbarometern har coronapandemin ökat löntagarnas osäkerhet om att förlora sitt arbete jämfört med 2019, men klart mindre än vid någon tidigare ekonomisk kris.
Distansarbete, användning av permitteringar och stödåtgärder som skapats för företag har lindrat rädslan för uppsägning av löntagare jämfört med tidigare ekonomiska kriser.

Digitaliseringen på arbetsplatserna har under pandemin varit omfattande och helhetsbetonat. Det har inneburit förutom digitalisering av processer även nya sätt att lära sig, arbeta och kommunicera.

Läs mer: