Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Arbets-och näringsministeriets yrkesbarometer har publicerats

Arbets- och näringsministeriet har idag publicerat utsikter för sysselsättningen bedömande yrkesbarometer. I två gånger per år publicerad barometerbedömning är det med av yrkesklassificeringens (ISCO 4)  yrken 200 dvs. under hälften av storvolym yrken.

Enligt yrkesbarometern var det arbetskraftsbrist-yrken i februari-mars 2021 betydligt mindre än för ett år sedan, innan coronapandemin. Mest brist av kunnig arbetskraft är det fortfarande i hälso-och sjukvårds- och socialarbets-yrken.

Men därmed har överutbuds-yrkesmängderna ökat något, men inte mycket och corona har inte inverkat särskilt på arbetskraftens överutbud. Överutbud på arbetskraften är allmänt i allmänsekreterar yrket.

När det gäller efterfrågan och utbudet på arbetskraft var andelen yrken i balans störst i de bedömda yrkena i Satakunta och Lappland. Enligt utvärderarna fanns det relativt sett minst yrken i balans i fråga om efterfrågan och utbud på arbetskraft i Mellersta Finland och Kajanaland.

Nästa prognos om sysselsättningsutsikterna för olika yrkeskategorier görs hösten 2021.

Läs mer: