Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

 Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av maj sammanlagt 301 200 arbetslösa arbetssökande. Antalet arbetslösa vid motsvarande tidspunkt föregående år var 432 700. Lediga arbetsplatser annonserades i maj 154 800, i fjol var antalet 96 900.

I maj fanns det 301 200 arbetslösa arbetssökande

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av maj sammanlagt 301 200 arbetslösa arbetssökande. Antalet arbetslösa vid motsvarande tidspunkt föregående år var 432 700. Lediga arbetsplatser annonserades i maj 154 800, i fjol var antalet 96 900. 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 154 500 kunder i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Läs mer

I maj fanns det 301 200 arbetslösa arbetssökande, 22.6.2021 (tem.fi)