Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

I september fanns det 265 300 arbetslösa arbetssökande

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 50 500 personer. I september anmäldes 96 500 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 170 300 lediga jobb, vilket är 67 300 fler än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av september sammanlagt 265 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 50 500 färre än ett år tidigare, men 39 300 fler än för två år sedan i september. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 15 700. 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 143 200 kunder i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av september fanns det i hela landet 31 500 permitterade, vilket är 42 100 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 21 100, vilket är 35 700 färre än i september i fjol. Från och med augusti minskade antalet permitterade på heltid med 3 500.

Läs mera

I september fanns det 265 300 arbetslösa arbetssökande, 26.10.2021 (tem.fi)