Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

I juni fanns det 259 800 arbetslösa arbetssökande

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 56 400 personer. I juni anmäldes 94 300 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 189 700 lediga jobb, vilket är 44 400 fler än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av juni sammanlagt 259 800 arbetslösa arbetssökande. Det är 56 400 färre än ett år tidigare och 24 400 fler än föregående månad. 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 142 500 kunder hos kommunförsöken, vilket är 21 000 färre än i juni föregående år. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Under juni månad anmäldes 94 300 nya lediga jobb, dvs. 15 300 fler än i juni i fjol. Allt som allt fanns det i juni 189 700 lediga jobb, vilket är 44 400 fler än för ett år sedan.

Läs mera

I juni fanns det 259 800 arbetslösa arbetssökande, arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 26.7.2022 (tem.fi)