Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Työperäistä maahanmuuttoa tuetaan uusilla palveluilla

Osaajien maahanmuuttoa edistävään Talent Boost -ohjelmaan haetaan palveluntuottajia ammattitaidon testauksiin. Palveluntuottajia on haussa teknologiateollisuuden kansainvälisiin rekrytointeihin.

Teknologiateollisuuden toimialoja ja niillä toimivia yrityksiä vaivaa kasvava osaajapula. Avoinna oleviin työpaikkoihin ei saada tarpeeksi päteviä hakijoita, eivätkä alan koulutukset vedä riittävästi kiinnostuneita opiskelijoita. Yksi yritysten tarpeisiin kehitettävistä valtakunnallisista palveluista on teknologiateollisuuden ammattitaidon testaus kansainvälisessä rekrytoinnissa.

Valtakunnallisella palvelulla edistetään ensimmäisessä vaiheessa teknologiateollisuuden päätoimialojen osaajien vapaata liikkuvuutta EU- ja ETA-maista Suomeen. Päätoimialoihin kuuluvat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka.

Palvelu edistää osaltaan teknologiateollisuuden päätoimialojen työvoiman tarpeiden täyttämistä. Kohderyhmään kuuluvat EU-/ETA-maissa asuvat kansainväliset osaajat, jotka vastaavat työnantajien asettamia osaamisprofiileja. Uusi palvelutuote tulee osaksi Talent Boostin kansainvälisen rekrytoinnin Work in Finland -kokonaisuutta.

Lue lisää

Työperäistä maahanmuuttoa tuetaan uusilla palveluilla, ELY-keskuksen tiedote 8.9.2022 (sttinfo.fi)