Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Arbetslivsbarometern 2021: Löntagarna har en positiv syn på arbetsmarknaden, men kontinuerligt lärande är inte tillgängligt för alla

Löntagarnas hade en rätt positiv syn på arbetsmarknaden i slutet av det andra coronaåret enligt förhandsuppgifterna om Arbetslivsbarometern 2021, som publicerades den 24 mars 2022. Över 80 procent av löntagarna upplevde att deras arbetsförmåga var god i förhållande till arbetets fysiska och psykiska krav.

De preliminära resultaten av arbetslivsbarometern visar att kontinuerligt lärande inte är tillgäng-ligt för alla. Detta syns i barometern som djupa skillnader som den socioekonomiska ställningen för med sig. Att utveckla kunnandet faller emellertid ofta på dem som i och med sin utbildning och sina arbetsuppgifter redan har bra kompetens, goda färdigheter och möjligheter att utveckla sig.

Enligt förhandsresultaten från arbetslivsbarometern har distansarbete blivit ett vanligt sätt att ar-beta, i synnerhet i tjänstemännens arbete. Hösten 2021 arbetade till och med en femtedel av lönta-garna på distans dagligen. Av dem som arbetar på distans upplevde 73 procent att de kunde kon-centrera sig bättre när de arbetar på distans än när de arbetar på kontoret, och 81 procent ansåg att distansarbete är produktivt.

Läs mera

Arbetslivsbarometern 2021: Löntagarna har en positiv syn på arbetsmarknaden, men kontinuerligt lärande är inte tillgängligt för alla (Arbets- och näringsministeriets meddelande 24.3.2022)