Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Sysselsättningsöversikten: Lediga arbetsplatser mer än i fjol

Enligt den nya sysselsättningsöversikten anmäldes det under januari 125 100 nya lediga jobb, vilket var 41 500 mer än ett år tidigare. Allt som allt fanns det 208 100 lediga jobb, vilket är 78 200 fler än för ett år sedan. Samtidigt minskade antalet arbetslösa jämfört med året innan.

I slutet av januari fanns det vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken sammanlagt 273 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 59 100 färre än ett år tidigare och 1 600 färre än i december.

Av de arbetslösa arbetssökandena var 144 600 kunder i kommunförsöken

Läs mer:

ANM:s sysselsättningsöversikt (temtyollisyyskatsaus.fi)