Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Välmående i arbetet och produktivitet till arbetsgemenskaper med mångfaldlogo

NTM-centralen i Österbotten genomför i samarbete med Österbottens arbets- och näringsbyrå ett projekt riktat till arbetsgemenskaper med mångfald. Avsikten med projektet är att stöda små och medelstora företagens färdigheter inom NTM-centrals område att fungera som arbetsgivare för internationell arbetskraft. Samtidigt utvecklas den internationella arbetskraftens färdigheter att fungera som arbetstagare och välmående i arbetet stärks i arbetsgemenskaper med mångfald.


Genom att stärka arbetshälsan hos medlemmarna i internationella arbetsgemenskaper främjar man företagens produktivitet och prestationsförmåga. Genom att öka välmåendet förebygger man hälsoproblem och onödigt byte av arbetsplats.

Projektets mål på längre sikt är att uppmuntra arbetsgivare att anställa internationell arbetskraft samt att ta emot internationella studerande som praktikanter samt riksomfattande förbättra välmående i arbetet hos den internationella arbetskraften. Projektet påverkar för sin del också sysselsättningsgraden hos den internationella arbetskraften och hjälper företagen att växa.


Kompetensen hos små och medelstora företagen och internationell arbetskraft stärks med internationell arbetslivscoach-tjänsten. Torbjörn Strand har börjat som arbetslivscoach på NTM-centralen i Österbotten i september. Arbetslivscoachen hjälper till med att identifiera utvecklingsområden, att kartlägga behov och skapa innovativa lösningar i arbetsgemenskaper med mångfald, för att öka arbetsplatskompetensen och välmående i arbetet hos internationella arbetstagare.


Arbetslivcoach-tjänsten förbättrar färdigheterna för små och medelstora företag i Österbottens NTM-centrals område att fungera som arbetsgivare för internationell arbetskraft. På samma gång främjas den internationella arbetskraftens delaktighet och inkludering i den finländska arbetsmiljön och samhället. Dessutom används företagens interna potential för att välmående i arbetet och produktiviteten skall öka.

Blev du intresserad?

Kontakta snarast, antalet träningsplatser för företag är begränsat.
Anmäl dig här.


Ytterligare information:
Torbjörn Strand
Arbetslivscoach
torbjorn.strand(at)ntm-centralen.fi
+358 295 028 636