Navigeringsmeny

Regional information

Vindkraftsrådgivningen överfördes till NTM-centralen i Södra Österbotten

Det riksomfattande fortsättningsprojektet för styrning och utveckling av vindkraftsbyggande (OHKE) har överförts från NTM-centralen i Egentliga Finland till NTM-centralen i Södra Österbotten i Vasa. Miljöministeriet finansierar projektet.

Den primära uppgiften för den tidsbundna experttjänsten som syftar till att underlätta belastningen på styrning av vindkraftsbyggande, effektivera styrningen och göra den enhetligare är att erbjuda experthjälp och rådgivning till NTM-centralerna, kommunerna, verksamhetsutövarna och medborgarna. Rådgivning ges om förfaranden som gäller vindkraftsbyggande och i frågor som gäller deras innehåll. Vid sidan av detta sköter experttjänsten om uppföljning av planläggning, miljökonsekvensbedömning och tillståndsförfarandenas avancemang i vindkraftsprojekt såsom även rättsfall i anslutning till dessa. I projektet utnyttjas de erfarenheter som NTM-centralerna har om styrning av planläggning och miljökonsekvensbedömning i vindkraftsprojekt och via detta utvecklas NTM-centralernas verksamhet. Experttjänsten startades upp 1.5.2015. Enligt erfarenheterna hittills har experttjänsten mycket väl förmått svara på behovet av rådgivning. Med nuvarande finansiering kan projektet fortgå till slutet av år 2020.

Mer information:

  • Juha Katajisto, ledande expert, tfn 0295 023 044, s-posti: tuulivoimaneuvonta@ymparisto.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)