Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Vatten med vågor.

Enligt utredningen räcker nuvarande vårdsåtgärder inte för att trygga livskraften i kustvatten

Enligt utredningen om kustens status som genomförts av Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet räcker inte nuvarande vattenvårdsåtgärder för att trygga livskraften i Östersjöns kustvatten innan målåret för havsvård 2027. Utredningen modellerade vattenstatus i det finska kustområdet 2027, 2040 och 2070 i ljuset av vattenvårdsåtgärder som vidtas i avrinningsområdet.

Vid fortsättning med nuvarande åtgärder kommer fosforbelastningen från avrinningsområdet att överskrida belastningstaket som fastställts inom vattenvård på nästan alla havsområden och det uppskattas att belastningen kommer att öka betydligt också. Det är dock möjligt att uppnå de fastställda målen genom att genomföra skyddsåtgärder inom jordbruket i full skala.

Särskilt vårsäsongens kustvattensituation har påverkats positivt av åtgärderna. På lång sikt främjar vårsäsongens bättre status även statuset under sommarsäsongen.

Läs mer: