Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Blommande växter vid vägkanten, traffik i bakgrunden.

Säker midsommartrafik

Utresetrafiken under midsommar beräknas i år på välkänt sätt vara som livligast dagen före midsommarafton (to 24.6). Även under morgontimmarna på midsommarafton (fr 25.6) förväntas det fortfarande vara rikligt med trafik, men klart mindre än dagen innan. Toppen i returtrafiken syns för sin del på midsommarsöndagen (sö 27.6).

Till en säker midsommartrafik hör noggrann planering av resrutten, kontroll av skicket hos bilen och en eventuell släpvagn innan resan påbörjas, och framför allt en utvilad och uppmärksam förare. På flera vägsträckor är det mer trafik än under ett vanligt veckoslut, och därför är det lämpligt att reservera tillräckligt med tid för resan.

Det finns en strävan efter att minimera vägarbetenas påverkan på midsommartrafiken. Vägarbeten kan dock orsaka sänkta hastighetsbegränsningar samt ändring eller avstängning av körfält, och allt detta saktar ner trafiken. Information om pågående vägarbeten och andra störningar finns i Fintraffics Trafikläget-tjänst på adressen (liikennetilanne.fintraffic.fi). Förutom vägarbeten hittar man i tjänsten störningar i vägtrafiken, trafikmängder samt laddstationer för elbilar och tankstationer för gasbilar.

Befälhavaren ansvarar för säker båtanvändning

I sjötrafiklagen, som trädde i kraft förra sommaren, klargjordes ansvaret för båtens befälhavare. Befälhavaren ansvarar bland annat för framförandet av vattenfarkosten, säkerheten och utrustningen i den samt utrustningens användning. Båtens befälhavare är också den som ger råd till de övriga i båten om hur man agerar säkert i en båt: till exempel måste flytvästar eller andra flytdräkter bäras eller vara lättillgängliga.

Den ökade båttrafiken gör att det också finns fler nya utövare på vattnen. För att trafik och möten ska ske så säkert som möjligt ska befälhavaren på varje båt känna till väjningsreglerna väl och följa dem noggrant.

För att lagligt använda sjöradiofrekvenser för kommunikation ska användare av fritidsbåtar ha ett adekvat personligt kompetensbevis för sjöradiotrafik och radiotillstånd för fartyg. För att få radiotillstånd måste radiokompetensen vara i ordning. Genom genomförande av kompetensexamen, dvs. VHF-radioexamen för kusttrafikcertifikat (SRC), får man ett kompetensbevis för användning av VHF-radiostation.

Sommaren är också en hektisk tid för seglingstävlingar. Tävlingarna förläggs ofta både nära farleder för handelssjöfart och grunda farleder, i livligt trafikerade farleder. Att havs- och vattentrafiken flyter smidigt och förflyttning utförs på ett säkert sätt övervakas av Fintraffics VTS-centraler, som det alltid är viktigt att informera om seglingstävlingar.

Läs mer: