Navigeringsmeny

Regional information

Tuovi Päiviö Varsinais-Suomen ELY-keskuksen L-vastuualueen johtajaksi (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman on nimittänyt DI Tuovi Päiviön Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajaksi ajalle 1.9.2020-31.8.2025.

Tällä hetkellä Päiviö toimii Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajana. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtiohallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset kuuluvat Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla Väylävirasto ja Traficom sekä ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja Ruokavirasto sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ja sisäministeriö.

Väylävirasto vastaa alueellisten ELY-keskusten toimialaohjauksesta toimialallaan sekä tienpidon yhteensovittamisesta ELY-keskuksissa. Väyläviraston pääjohtaja nimittää liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajat. 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)