Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Produktledentjänsten överförs till ELY-centralen i Nyland från och med 1.1.2014

I enlighet med ett beslut av arbets- och näringsministeriet kommer de riksomfattande tjänsterna för att utveckla och främja uppfinningar att överföras från Uppfinningsstiftelsen till närings-, trafik- och miljöcentral (ELY-central) i Nyland från och med 1.1.2014. I fortsättningen ansvarar alltså ELY-centralen i Nyland för ledningen av den riksomfattande Produktledstjänsten, som har utarbetats av Uppfinningsstiftelsen. Detta kommer att medföra några ändringar av tjänsten. 

Produktledstjänstens experter ger fortfarande råd i frågor som berör uppfinningar, utvärderar uppfinningar och innovativa idéer av privatpersoner och mikroföretag och hjälper till att utveckla dem till affärsverksamhet. Målet är att hitta och identifiera sådana lovande idéer och uppfinningar som man anser ha en tillräcklig marknadspotential samt förutsättningar för tillväxt och internationell affärsverksamhet samt att hjälpa till att snabbt kommersialisera dem.

Produktledstjänsten förblir en tjänst i två faser; den regionala preliminära utvärderingen och den riksomfattande utvecklingsfasen. Tjänstens innehålla varierar, beroende på om kunden är en privatperson eller ett företag. Produktledstjänsten är även i framtiden konfidentiell.

Läs mera:


Regional information