Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Tuntuuko liikenne turvalliselta Kauhavalla, vastaa kyselyyn ja kerro näkemyksesi (Etelä-Pohjanmaa)

Kauhavalla edistetään liikkumisen turvallisuutta päivittämällä kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Suunnitelmatyöhön voi osallistua vastaamalla kaikille avoimeen liikenneturvallisuuskyselyyn 28.4.2019 asti. Kyselyssä kartoitetaan Kauhavalla asuvien ja siellä liikkuvien mielipiteitä sekä kokemuksia liikkumisesta ja liikenneturvallisuudesta.

Kauhavalla on käynnistetty liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö, josta vastaavat yhteistyössä Kauhavan kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Kohdealueena on Kauhavan kaupunki kattaen Kauhavan, Kortesjärven, Ylihärmän ja Alahärmän alueet. Valmistuttuaan suunnitelma ohjaa kaupungissa tehtävää liikenneturvallisuustyötä tulevina vuosina ja koskettaa siten kaikkia kauhavalaisia.

Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on edistää turvallisempaa ja vastuullisempaa liikkumista Kauhavalla. Viime vuosina Kauhavalla on menehtynyt tieliikenneonnettomuuksissa keskimäärin yksi ja loukkaantunut 29 henkilöä vuosittain. Tarkoituksena on löytää erilaisia keinoja, joiden avulla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan vähennettyä. Lisäksi on tärkeää parantaa myös koettua liikenneturvallisuutta, joka vaikuttaa keskeisesti ihmisten elämänlaatuun.

Liikenneturvallisuus koskettaa kaikkia ikä- ja liikkujaryhmiä. Liikenneturvallisuustyön tueksi kaupungille ja sidosryhmille laaditaan laaja-alainen ja monipuolinen toimintasuunnitelma, johon kerätään liikennekasvatuksen ja viestinnän konkreettisia keinoja sekä suunnitellaan tulevien vuosien toimintaa. Lisäksi työssä tarkastellaan liikenneympäristöä. Siihen kohdistuvia parantamistarpeita ja ‑toimia kootaan tulevien vuosien toimenpideohjelmaan.

Liikkujien mielipiteet ja kokemukset liikenteen turvallisuudesta ovat tärkeä osa suunnitelmatyötä. Liikenneturvallisuuskyselyllä selvitetään Kauhavalla asuvien ja siellä liikkuvien näkemyksiä liikenneturvallisuuden tilasta ja kerätään ajankohtaista tietoa paikoista, joissa liikkuminen koetaan turvattomaksi.


Kyselyyn voi vastata 28.4.2019 asti osoitteessa:

https://app.maptionnaire.com/fi/4077 .

Linkki kyselyyn löytyy myös kaupungin internet-sivuilta osoitteesta www.kauhava.fi . Paperilomakkeen voi täyttää kaupungin kirjastoissa ja palvelutoimistoissa. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan viisi päiväranneketta PowerParkiin.

Lisätietoja:

 

  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Anne Peltoniemi, puh. 0295 027 744
  • Kauhavan kaupunki, Antti Hakola, puh. 050 514 1576
  • Linea Konsultit Oy, Aleksi Krankka, puh. 050 303 5021

 


Regional information