Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Tunnista kaikki potentiaaliset äänioikeutetut kuntavaaleissa 2021 (Pirkanmaa)

Yli 8 000 Pirkanmaan vaalipiirin ulkomaalaistaustaista äänioikeutettua ei äänestänyt kuntavaaleissa 2017. Ulkomaalaisten äänestysprosentti oli Pirkanmaalla vuoden 2017 kuntavaaleissa 22,6. Mitä kuntien ja puolueiden olisi hyvä huomioida viestinnässään ja kampanjoissaan tukeakseen maahan muuttaneiden osallisuutta ja äänestämistä kuntavaaleissa?

Näin äänestettiin Pirkanmaalla kuntavaaleissa 2017

Yhteensä

Naiset

Miehet

Äänioikeutetut

409 490

209 809

199 681

Äänestäneet

246 036

130 156

115 880

Äänestysprosentti

62 %

58 %

Äänioikeutetut ulkomaalaiset

10 827

4 870

5 957

Äänestäneet ulkomaalaiset

2 444

1 192

1 252

Äänestysprosentti, ulkomaalaiset

24,5 %

21 %

 

Äänestysaktiivisuus lisääntyy esimerkeillä ja selkeällä viestinnällä

Maahan muuttaneiden poliittinen tietämys ja kiinnostus äänestämistä kohtaan riippuvat mm. kunkin henkilön taustasta ja kielitaidosta. Mitä kuntien ja puolueiden olisi hyvä huomioida viestinnässään ja kampanjoissaan tukeakseen maahan muuttaneiden osallisuutta ja äänestämistä kuntavaaleissa?

Tietoa kunnallisesta päätöksenteosta

Kunta tarjoaa asukkailleen suuren osan arjen palveluista. Kuntavaalit ovat siksi merkittävä tapa vaikuttaa päätöksentekoon omassa lähiympäristössä. Suomessa vaaliprosessi on demokraattinen, vapaa ja läpinäkyvä.

On kuitenkin muistettava, että kaikille kunnallinen päätöksentekojärjestelmä ei ole tuttua. Siksi onkin entistä tärkeämpää havainnollistaa konkreettisten esimerkkien kautta sitä, mistä kunnallisen päätöksenteon eri asteisissa päätöksentekoelimissä päätetään ja mihin asioihin päätöksillä vaikutetaan.

Kenellä on äänestysoikeus kuntavaaleissa?

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

 • Suomen, muun EU:n jäsenvaltion, Islannin tai Norjan kansalainen ja jolla on kotikunta Suomessa viimeistään 26.2.2021 tai
 • muun valtion kansalainen, jolla on ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti ja vähintään kahden vuoden ajan ennen 26.2.2021 eli viimeistään 25.2.2019 lähtien.

Tietoa äänioikeudesta ja äänestysprosessista

Jokainen, jolla on äänioikeus kuntavaaleissa, saa Digi- ja väestötietovirastolta ilmoituksen. Ne äänioikeutetut, jotka käyttävät Suomi.fi-palvelua, saavat ilmoituksen ainoastaan sähköisesti. Ilmoituksessa kerrotaan, missä kunnassa henkilöllä on oikeus äänestää.

On tärkeää, että vastaanottaja ymmärtää, mitä asiaa ilmoitus koskee ja miten täytyy toimia:

 • Mitä tarkoittaa ennakkoäänestys ja missä se tapahtuu?
 • Mitä tarkoittaa äänestys vaalipäivänä ja missä se tapahtuu?
 • Mistä saa tietoa eri ehdokkaista ja puolueiden kampanjatilaisuuksista?
 • Mistä voi tarkistaa vaalitulokset?

Yhteistyökumppanit

Kohderyhmää voi tavoittaa oppilaitoksissa (mm. kieli- ja kotoutumiskoulutukset, tutkintoon johtavat koulutukset), yrityksissä (joissa on maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä) sekä yhdistyksissä (etniset yhdistykset, urheiluseurat, ammattiyhdistykset).

Edellä mainitut organisaatiot voivat toimia viestin välittäjänä ja vaikuttaa omalla aktiivisuudella tietoisuuden lisäämiseen.

Selkokielen ja visuaalisen ilmeen käyttö viestinnässä

 • selvitä, mitä tietoja kohderyhmällä on aiheesta ennestään
 • käytä tuttuja, jokapäiväisiä sanoja
 • suosi lyhyitä lauseita ja suoraa sanajärjestystä
 • vältä vaikeita sija- tai verbimuotoja
 • ole konkreettinen, käytä esimerkkejä
 • puhu selkeästi ja varmista, että yleisö pysyy mukana
 • visuaalisessa ilmeessä kiinnitä huomiota monimuotoisuuteen
 • kuvien valinnoissa on hyvä pyrkiä varmistamaan, että ne puhuttelevat mahdollisimman montaa väestöryhmää.

Lisätietoja

Oikeusministeriön hallinnoima sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa vaaleista myös eri kielillä: https://vaalit.fi

Oikeusministeriön Etno-materiaalit: https://oikeusministerio.fi/etno-materiaalit

 

Etnon eli etnisten suhteiden neuvottelukunnan logo.​​​​​​​

Neuvottelukunta edistää etsinisiä suhteita

Etnisten suhteiden neuvottelukunta eli ETNO edistää maahan muuttaneiden yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueellisen ETNOn toimintaa koordinoi Pirkanmaan ELY-keskus.