Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Tulvista ennustetaan keskimääräisiä, pohjavedet edelleen matalalla Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan kevättulvasta on tulossa keskimääräinen. Lumen vesiarvo on keskimääräinen lukuun ottamatta Koillismaata, jossa lunta on ajankohtaan nähden vähemmän kuin tavallisesti. Kala- ja Pyhäjoella tulvahuippua ennustetaan huhtikuun puolenvälin tienoilla, Kiiminkijoella huhti-toukokuun vaihteessa ja Iijoella mahdollisesti vasta toukokuussa. Tulvan etenemiseen ja voimakkuuteen vaikuttavat mahdolliset runsaat vesisateet ja lämpötilan muutokset.

Suvantopaikoilta tehtyjen mittausten perusteella jokijäät ovat hieman keskimääräistä vahvempia Kala-, Pyhä-, Siika- ja Temmesjoella. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut jäänsahaukset Lesti-, Kala- ja Pyhäjoelta, alkuviikosta sahausta tehdään vielä Temmesjoella. Kiiminkijoella ei päästä tekemään jääsahauksia, koska siellä jää on heikkoa. Jääsahan käyttö edellyttää vähintään 50 cm teräsjäätä.

Jokivesistöissä jääpatojen esiintyminen on mahdollista, jolloin paikallisesti voi esiintyä keskimääräistä suurempaa vedenpinnan nousua. ELY-keskus muistuttaa kiinteistöjen omistajia omatoimisesta varautumisesta kiinteistöjensä suojaamisessa

Pohjavesialueilla edellisen vuoden kuivuus näyttäytyy edelleen haastavana. Vedenhankintaan käytettävillä pohjavesialueilla pohjaveden pinnankorkeus oli maaliskuussa yleisesti noin 20-40 cm alle ajankohdan keskiarvon, paikoin enemmänkin. Haastavin tilanne on rannikkoalueella, esimerkiksi Siikajoella pinnankorkeudet olivat veden hankintaan käytettävillä pohjavesialueilla maaliskuussa noin 30-50 cm alle ajankohdan keskiarvon. Vesilaitokset eivät ole rajoittaneet veden käyttöä. ELY-keskukseen on tullut yksittäisiä yhteydenottoja kansalaisilta kaivojen alhaisista vesipinnoista tai kuivumisesta. Kevättulvan aikainen lumien sulaminen voi nostaa pohjavesipintoja etenkin pienillä pohjavesialueilla.

Vesitilanne ja ennusteet verkossa:

Lisätietoja:

Vesivararyhmän päällikkö Heli Harjula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 029 503 8430 (tulvien kokonaistilanne)

Vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 396 3006 (Siikajoki ja pohjoisemmat vesistöt)

Vesitalousasiantuntija Mikko Hinkkanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 540 3107 (Kalajoki ja Pyhäjoki)

Ylitarkastaja Hanna Hentilä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 016 312 (pohjavesivarannot)

sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Regional information