Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Tulvavesien pidättämistä mallinnetaan Kiuruvedellä: Tavoitteena vähentää tulvahaittoja ja parantaa vedenlaatua (Pohjois-Savo)

Kiuruveden Korpijoen valuma-alueella tutkitaan luonnonmukaisia tulvanpidätysalueita ja niiden vaikutuksia tulviin ja ravinteiden pidättämiseen.

Tutkimukset liittyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksella (SYKE) käynnissä olevaan kaksivuotiseen hankkeeseen (2018-2019). Viime vuonna luotiin tulvanpidätysalueiden automaattiseen tunnistamiseen paikkatietotyökalu, joka hyödyntää SYKEssä aiemmin kehitettyä pintavaluntamallia sekä Maanmittauslaitoksen laserkeilauksella tuottamaa tarkkaa korkeusmallia. Tänä vuonna työkalua kehitetään edelleen ja kokeillaan sen käyttöä muillakin alueilla.

Mallinnuksen tavoitteena on vähentää tulvahaittoja ja parantaa vedenlaatua. Kevättulvat ovat Korpijoen alueella korkeita, mutta myös rankkasateet nostavat helposti vedenpintaa jopa useita kymmeniä senttimetrejä tavoitevedenkorkeutta ylemmäksi. Pääasiassa tämä johtuu valuma-alueen ominaisuuksista, mutta myös valuma-alueella tehdyt toimenpiteet ovat lisänneet valunnan vaihtelua ja sitä kautta tulva- ja kuivuusriskejä. Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta erityisesti Kiuruveden kesätulvahuiput voivat lähivuosikymmeninä kasvaa jopa toistakymmentä senttimetriä.

Tänä vuonna tehdään myös mallinnusta, jolla arvioidaan tunnistettujen pidätysalueiden käyttämistä tulvariskien hallinnassa ja niiden vaikutuksia alapuolisen vesistön vedenkorkeuksiin, virtaamiin ja vedenlaatuun. Fosforin ja kiintoaineen pidättymistä mallinnetaan SYKEn ravinnekuormituksen mallinnus- ja arviointijärjestelmä VEMALAlla.

Nyt käynnissä oleva hanke on jatkoa vuonna 2017 valmistuneelle selvitykselle tulvavesien pidättämisestä Kiuruveden valuma-alueella. Hankkeessa selvitettiin valuma-alueella tehtyjen pohjapato- ja kunnostushankkeiden yhteisvaikutusta Kiuruveden tulvahuippuihin. Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja SYKE.

Kuva: Esimerkki mallinnetusta tulva-alueesta (sininen sävy) ja tunnistetusta tulvan pidätysalueesta (rajattu viivoitettu alue). Paikkatietotyökalu tuottaa automaattisesti jokaisesta pidätysalueesta tietoja mm. yläpuolisen valuma-alueen, pidättämiseen vaadittavan padon korkeuden ja pituuden sekä pidätysalueen pinta-alan ja tilavuuden.

 

Lisätietoja:
Pohjois-Savon ELY-keskus:
johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen, tuulikki.miettinen(at)ely-keskus.fi, +358 295 026 828

Yhteyshenkilöt SYKEssä:
Hydrologi Markus Huttunen, markus.huttunen(at)ympäristo.fi, +358 295 251 196
Kehitysinsinööri Mikko Sane, mikko.sane(at)ymparisto.fi +358 295 251 617
HydrologiTiia Vento, tiia.vento(at)ymparisto.fi, +358 295 251 734

 

 


Regional information