Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Tukea hajajätevesineuvontaan Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa (Kaakkois-Suomi)

Ympäristöministeriön tuella jatketaan hajajätevesineuvontaa myös tänä vuonna. Kaakkois-Suomen ELY-keskus myöntää tukea jätevesineuvontahankkeille yhteensä 146 222 €. Uudet jätevesisäädökset tulivat voimaan huhtikuun alussa. Neuvontahankkeissa kerrotaan lainsäädännön muutoksista ja niiden vaikutuksista kiinteistöille. Tavoitteena on parantaa haja-asutuksen jätevesien käsittelyä motivoimalla asukkaita kiinteistöillä tarvittaviin tehostamistoimiin. Lainsäädännön muutosten vuoksi neuvonta painottuu nyt aiempia vuosia enemmän yleisneuvontaan.

Nyt on menossa valtakunnallinen hajajätevesiviikko, jossa kannustetaan haja-asutuksen kiinteistönomistajia tarkistamaan jätevesijärjestelmänsä ja suunnittelemaan sen uudistamisen. Haja-asutuksen jätevedet ovat suurin vesistöjen fosforikuormittaja maatalouden jälkeen. Miljoonan ihmisen jätevesillä on väliä.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Juha Skippari
P. 0295 029 286
[email protected]

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu
[email protected]
P. 0295 020 900

Hajajätevesiviikko (ymparisto.fi)

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Etelä-Karjalassa

Myönnettävillä avustuksilla Saimaan vesiensuojeluyhdistys opastaa ja neuvoo haja-asutusalueiden asukkaita jätevesienkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä Lappeenrannassa, Lemillä, Savitaipaleela ja Taipalsaarella, Suomen Kylätoiminta tekee vastaavaa neuvontatyötä Imatralla, Parikkalassa, Rautjärvellä sekä Ruokolahdella.

Näiden JÄSSI-jätevesineuvontahankkeiden tavoitteena on antaa kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa noin 700 kiinteistölle kuntien kanssa valituilla alueilla kesän ja syksyn 2017 aikana. Lisäksi yleisneuvontaa annetaan n. 25 tilaisuudessa neuvontakauden aikana. Ajankohtaista jätevesiasioista ja lisätietoa neuvontahankkeista saa JÄSSI-hankkeiden nettisivuilta osoitteesta

 www.jatevesihanke.fi

Lisätietoja:

Lappeenrannan seudun JÄSSI
Hankevastaava Niina Hätinen
P. 040 504 4768
[email protected]

Imatran seudun JÄSSI
Projektipäällikkö Hanna-Riikka Ruokolainen
P. 045 1888 968
[email protected]

Neuvoja Kymenlaaksossa

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n jätevesineuvontahanke Neuvo Kymi 2017 tarjoaa Kymenlaakson asukkaille ja mökkiläisille maksutonta ja puolueetonta neuvontaa Jätevesineuvola-palvelun kautta puhelimitse, sähköpostitse tai kutsumalla neuvoja kiinteistökäynnille. Neuvoja voi auttaa myös kiinteistöllä säilytettävän jätevesiselvityslomakkeen täyttämisessä, opastaa jätevesijärjestelmän huoltotoimenpiteistä ja kertoa, miten lainsäädännön muutokset vaikuttavat erilaisilla kiinteistöillä. Pääasiallinen neuvontakausi ajoittuu toukokuun alusta elokuun lopulle.

Jätevesineuvola-palvelun lisäksi jätevesineuvontahanke kiertää Kymenlaakson kesätoreilla ja muissa yleisötapahtumissa. Kesäkiertuetapahtumia lisätään kiertuelistaan sitä mukaa, kun ne varmistuvat. Lista löytyy  facebookista.

Lisätietoja:

NEUVO-hanke
Projektipäällikkö Sanna  Jattu
P. 044 783 0952
[email protected]

www.facebook.com/yleisneuvo2017/


Regional information