Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Stöden säkerställer att det finns tillräckligt med inhemska livsmedel och utvecklar service på landsbygden

Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen i Finland var sammanlagt ungefär 2 miljarder euro år 2019. Av den här summan utgörs cirka 42 procent av EU-finansiering. Livsmedelsverket har offentliggjort uppgifter om utbetalda EU-stöd 2019 i sin webbtjänst.Merparten av de två miljarderna utgjordes av jordbrukarstöd: 1,8 miljarder euro. Med jordbrukarstöden tryggas den inhemska livsmedelsproduktionen och det att maten inte tar slut i Finland ens i krissituationer.

Investeringarna skapar arbetsplatser och verkningar för den regionala ekonomin

Landsbygds- och jordbruksstöden är viktiga för den regionala ekonomin och har stor inverkan på landskapens och kommunernas ekonomi. Mest jordbruks- och landsbygdsfinansiering (totalt 34 procent av finansieringen) betalades ut i landskapen Södra och Norra Österbotten samt Egentliga Finland. I de här landskapen finns också största delen av de finländska gårdarna.

Finansieringsbesluten fattas i regionerna

Finansieringsbesluten fattas i huvudsak i kommunerna och NTM-centralerna. Livsmedelsverket betalar stöden i enlighet med de beslut som kommunerna och NTM-centralerna fattar. Marknadsstöden, såsom skolmjölks- och skolfruktsstöd, beviljas av Livsmedelsverket.

År 2019 betalades stöd till sammanlagt 58 025 mottagare. Av dem är cirka 90 procent gårdar.

Läs mera:

Stöden säkerställer att det finns tillräckligt med inhemska livsmedel och utvecklar service på landsbygden (Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 25.3)

Webbtjänst för uppgifter om EU-stöd (ruokavirasto.fi)