Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Omsättningen ökar mycket snabbt inom många branscher enligt Konjunkturöversikten för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten)

De färska uppgifterna i konjunkturöversikten för NTM-centralen i Österbotten sträcker sig huvudsakligen till årets 2021 tredje kvartal. I konjunkturöversikten betraktas omsättningens utveckling huvudsakligen landskapsvis och enligt ekonomiska regioner. Branscher som betraktas är industri, byggande, parti- och detaljhandel samt övriga tjänster. Utvecklingen i industriomsättningen behandlas dessutom noggrannare inom några av industrins underbranscher.

Påverkan av coronaviruspandemin börjar försvinna så småningom och de positiva tillväxttalen poängteras i statistiker som presenteras i konjunkturöversikten. Omsättningen inom alla branscher minskade i hela landet samt i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten under år 2020, men under första kvartalet av år 2021 började omsättningen öka och tillväxten blev snabbare senare under året. Samma tendens kan ses också om man betraktar de ekonomiska regionerna.

Omsättningens tillväxt inom industrin har blivit snabbare i takt med att året 2021 framskridit. Tillväxten är stor speciellt i Mellersta Österbotten. I de båda landskapen utvecklas exportomsättningen i samma takt med hela industrins omsättning. Exportens andel av industriomsättningen har under några månader varit t.o.m. 80 % i Österbotten och i Mellersta Österbotten nästan 70 %.

Omsättningen inom byggnadsbranschen har ökat varierande under år 2021. I Österbotten kunde man konstatera en tillväxt på nästan 90 % under andra kvartalet jämfört med året innan, medan man gick en aning på minussidan under tredje kvartalet. I Mellersta Österbotten har omsättningens tillväxt inom byggnadsbranschen varit jämnare.

Omsättningen inom handeln kom in på tillväxtbanan också i Mellersta Österbotten mot slutet av år 2020, och under 2021 har omsättningen ökat i de båda landskapen jämfört med situationen året innan.   


Omsättningen för övriga tjänster minskade under år 2020, men under andra kvartalet av år 2021 har tillväxten varit snabb både i Österbotten och i Mellersta Österbotten.


I konjunkturöversikten har också några industrins underbranscher betraktats; livsmedelsindustrin, tillverkning av övriga maskiner, tillverkning av elapparatur, bearbetning och tillverkning av metallprodukter, tillverkning av motorfordon och övriga transportmedel och kemisk industri. Omsättningens utveckling har varit långsam under år 2020 och ännu i början av följande år inom många av dessa industribranscher, men i de båda landskapen har man kommit in på tillväxtbanan under år 2021. Inom några industribranscher har omsättningen ökat flera tiotals procent per kvartal.

Bekanta dig med Konjunkturöversikten via denna länk.

I Konjunkturöversikten för NTM-centralen i Österbotten betraktas näringslivets utveckling inom området enligt landskap, de ekonomiska regionerna och branscher. Översikten publiceras två gånger per år. Konjunkturöversiktens mätare är omsättningens årsförändring samt omsättningstrendgrafer. För industrins del betraktas också exportomsättningens utveckling. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens material.