Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Branschrapport: Andelen förnybar energi minskade tillfälligt något år 2016

"Andelen förnybar energi av den slutliga energiförbrukningen har ökat med undantag av förra året. Trots att användningen av flis återigen börjat öka, sjönk andelen förra året till 39 procent, medan den år 2015 hade varit 39,5 procent", konstaterade branschchef Markku Alm vid publiceringen av branschrapporten om förnybar energi, som han sammanställt, i samband med det seminarium för inflytelserika aktörer inom energisektorn som hölls i Åbo den 23 november.

Samtidigt publicerades också en SMF-företagsbarometer som arbets- och näringsministeriet, Företagarna i Finland och Finnvera gemensamt har sammanställt. Barometern beskriver små och medelstora företags verksamhet och ekonomiska verksamhetsbetingelser. Enligt barometern bedömde respondenterna inom sektorn för förnybar energi att de allmänna konjunkturutsikterna för den närmaste tiden är klart positiva, men sämre än inom industrin och servicesektorn.

En bandinspelning av seminariet: tem.videosync.fi/2017-energiavaikuttajaseminaari

Läs mera:


Regional information