Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Branschrapporten: EU-målet för förnybar energi år 2020 snart uppnått

År 2015 var andelen fossila bränslen av den totala förbrukningen av energi 37 % och andelen förnybar energi å sin sida 35 %. I slutet av 2016 kommer förhållandet troligtvis att vara det motsatta och andelen förnybara energikällor passerar andelen fossila energikällor inom energiförbrukningen, konstaterar branschchef Markku Alm i den branschrapport om förnybar energi som offentliggjordes i Tammerfors den 24 oktober 2016.

Andelen förnybar energi har stigit trots att förbrukningen av flis har visat en sjunkande tendens under de tre senaste åren. Trots detta baserar sig 73 procent av den förnybara energiproduktionen på träråvaran. Sådana investeringar som ökar användningen av trädenergi innebär ljusare utsikter och hopp inför de kommande åren för företagarna inom branschen. Bioproduktsfabriken i Äänekoski och flerbränsleanläggningen i Nådendal, vilka inleder sin verksamhet 2017, påbörjar sin virkesanskaffning redan under det innevarande året. Kedjan av investeringar fortsätter med investeringen i byggandet av Lahden energias anläggning Kymijärvi III. Flera andra bioraffinaderier är också under planering.

Andelarna av sådana former av förnybar energi som är stadda i utveckling är redan tydligt urskiljbara i hela energimixen. Värmepumpar, återvinningsbränslen samt biodrivmedel och vindkraften ökar sin andel.

I Tammerfors offentliggjordes också en SMF-branschbarometer för sektorn förnybar energi. Båda rapporterna finns tillgängliga på webben (temtoimialapalvelu.fi) från och med 24.10.2016.

Läs mera:


Regional information