Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Branschrapport: Omsättningen inom social- och hälsovårdstjänsterna ökar men förändringarna utmanar företag

Verksamhetsmiljön för social- och hälsovårdsbranschen står inför förändring. Nationella och globala förändringar skapar osäkerhet vilket kan försvåra planering och utveckling av företagens affärsverksamhet. Företag spelar dock en betydande roll som tjänsteproducenter, och osäkerheten kan bromsa utvecklingen av innovationer och effektivare tjänster. Å andra sidan är utmaningarna också en möjlighet att utveckla tjänster av allt högre kvalitet och främja exporten av dem.

Branschföretagens omsättning har ökat med undantag för mikroföretagen. Branschen för social- och hälsovårdstjänster karakteriseras av småföretagande. Existensen av företag av olika storlek stöder en förnyelse av tjänster, och det är viktigt att företag av alla storlekar kan fungera på marknaden och sträva efter tillväxt. Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft blir allt hårdare även inom branschen för social- och hälsovårdstjänster. Med social- och hälsovårdstjänster avses hälsovårdstjänster och socialvårdstjänster. Det finns också allt fler branscher på gränsen till social- och hälsovårdstjänsterna som är kopplade till social- och hälsovårdstjänsterna.

Läs mera: