Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Branschrapporten: Exporten av sågat virke drar, träbyggandet ökar

Exporten av sågat och hyvlat virke har ökat, och dess värde var cirka 1,6 miljarder euro år 2015. Exporten av sågat och hyvlat virke utgjorde 65 procent av hela exporten av trävaruprodukter. Exporten av förädlade träprodukter har varit liten.

Det ökande träbyggandet öppnar nya affärsverksamhetsmöjligheter för företagen inom trävarubranschen. Lönsamheten för branschen är sämre än för den övriga industrin och, med några få undantag, några betydande investeringar har inte gjorts i branschen under de senaste åren.

Uppgifterna framgår av trävaruindustrins branschrapport, som arbets- och näringsministeriets Branschtjänst publicerade den 1 december 2016. Rapporten har sammanställts av branschchef Pasi Loukasmäki vid NTM-centralen i Kajanaland.

– Trä- och sågvaruindustrin kommer även i fortsättningen att vara en betydande bransch i Finland. Träets positiva egenskaper som en kolbindande råvara ger nya möjligheter, när det gäller att utveckla träprodukter. Satsningarna på bioekonomi stöder denna utveckling. Trä är det viktigaste materialet i genomförandet av den bioekonomiska strategin, konstaterar Loukasmäki.

Utvecklandet av nya produkter har en nyckelroll i utvecklingen inom trävarubranschen. I fortsättningen kan man med träprodukter ersätta allt fler produkter tillverkade av fossila råvaror. Produkter som kan ersättas finns inom alla branscher. Utvecklingsarbetet kräver därmed nya kontaktytor med kunderna. 

Traditionellt har förnyelseförmågan i trävarubranschen varit svag, det har till exempel bara använts lite resurser för produktutvecklingen. I fortsättningen bör företagen inom branschen skaffa ny kompetens och satsa på produktutveckling.

ANM Branschtjänst offentliggjorde också en SMF-branschbarometer för trävaruindustrin.

Läs mera:


Regional information