Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Branschrapporten: Ren natur är konkurrensfördel för programtjänstföretagen

En turist väljer sitt resmål på basis av det innehåll, de aktiviteter och de upplevelser som resmålet erbjuder. Detta framgår av branschrapporten om programtjänsterna för turismen, som arbets- och näringsministeriet offentliggjorde den 31 oktober 2016 i Helsingfors.

Programtjänsterna för turismen inbegriper platser som kan besökas och platser där man kan idka sport av något slag samt aktiviteter med program. Drygt 6 100 företag på olika håll i Finland erbjöd tjänster av ovan nämnda slag år 2014. Företagens omsättning uppgick till knappa 2,5 miljarder euro, och de sysselsatte direkt fler än 12 000 arbetstagare. Företagen anlitar dessutom, i likhet med andra aktörer inom turismbranschen, hyrd arbetskraft. Trots att omsättningen minskat en aning har programtjänstföretagen lyckats öka sin sysselsättning något jämfört med tidigare.

– Rollen av natur- och må bra-turism framhävs också fortsättningsvis inom programtjänsterna för turismen. Företagen har fortfarande en stor outnyttjad potential när det gäller att omvandla den omgivande naturen till produkter som lockar internationella turister, konstaterar branschchef Susanna Jänkälä, NTM-centralen i Norra Österbotten, som sammanställt rapporten.

I Helsinki offentliggjordes också en SMF-branschbarometer för turismsektorn.

Lue lisää:

 


Regional information