Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Branschrapport: Livsmedelsindustrin sysselsätter under hård konkurrens

Antalet anställda inom livsmedelsindustrin ökar. Köttförädlingen är den delbransch som sysselsätter flest personer, men flest verksamhetsställen finns inom tillverkningen av bageriprodukter. Livsmedelsindustrin har en betydande indirekt sysselsättande effekt, säger branschchef Leena Hyrylä från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland.

Resultaten framgår av en branschrapport om livsmedelsindustrin som ANM Branschtjänst offentliggör tillsammans med sina samarbetspartner vid livsmedelsbranschens årliga seminarium den 13 december 2016 i Helsingfors. Konkurrensen inom branschen är hård både på den inhemska marknaden och på den internationella marknaden. Livsmedelsindustrins omsättning har också minskat under de senaste åren. Konkurrensen har hårdnat på grund av en långsam ökning i efterfrågan till följd av den ekonomiska lågkonjunkturen, hård priskonkurrens på både den inhemska marknaden och exportmarknaden, koncentration inom dagligvaruhandeln, ökad import och ett ökat utbud av handelns egna varumärken samt minskad export. Priserna på livsmedel har sjunkit sedan 2014, men priserna beräknas stiga en aning nästa år. Efterfrågan via flera olika kanaler ökar.

Möjligheter till tillväxt skapas av framgång på den inhemska marknaden, export och internationalisering.

ANM Branschtjänst offentliggjorde också en SMF-branschbarometer för livsmedelsindustrin.

Läs mera:

Rapport: Livsmedelsindustrin sysselsätter under hård konkurrens (arbets- och näringskraftsministeriets meddelande 13.12.2016)

Branschrapporten på finska: Elintarviketeollisuuden toimialaraportti, syksy 2016 (temtoimialapalvelu.fi)

SMF-branschbarometer på finska: Elintarviketeollisuus, syksy 2016 (temtoimialapalvelu.fi)


Regional information