Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Tillfredsställelsen med landsvägarnas skick förblev nästan oförändrad

Privatpersoners tillfredsställelse med landsvägarnas skick har hållits på samma nivå som i fjol. Missnöjet med den tunga trafiken har däremot ökat något. Detta framgår av Trafikledsverkets undersökning om trafikanttillfredsställelse.

Trafikledsverket utreder trafikanternas tillfredsställelse två gånger om året. Den ena undersökningen gäller vinterunderhållet, den andra gäller landsvägarnas tillstånd och skick under sommaren. Resultaten av undersökningarna används för att följa upp hur Trafikledsverket och NTM-centralernas verksamhet lyckas samt som hjälpmedel vid planering och styrning av verksamheten.

Trafikledsverket fastställer målnivån för underhållet av landsvägarna. De lokala NTM-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur, som beställer vägunderhåll, ser till att servicenivån för underhållet uppnås.

Mer information: