Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Statistiska analysen: unga vuxnas ställning på arbetsmarknaden har försämrats

Efter den ekonomiska krisen har det varit allt svårare för unga vuxna att bli högre tjänsteman i arbetslivet. Andelen ungdomar som står utanför arbete och utbildning har ökat ganska kraftigt. Uppgifterna framgår av en statistisk analys som arbets- och näringsministeriet publicerat.

Allt färre unga vuxna arbetar som högre tjänsteman. Däremot är allt fler som jobbar i arbetaryrken eller lägre tjänstemän som utför osjälvständigt kontorsarbete unga vuxna.

Det har också skett förändringar i hur unga vuxna får anställning i olika branscher. Deras andel har ökat inom byggverksamhet, gruvdrift, el-, gas- och värmeförsörjning samt finansiering och försäkring. Andelen unga vuxna har minskat särskilt mycket inom informations- och kommunikationsbranschen.

Finländska ungdomars anställningar är även i en internationell jämförelse oftast kortvariga. Ungdomar som är i arbete upplever dock oftare än äldre arbetstagare att deras arbetsliv är kvalitetsfullt. Ungdomarna har sämre erfarenheter än de äldre åldersgrupperna endast när frågan gäller arbetets självständighet.

Läs mera:


Regional information