Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Tietosuoja ja salassapitovelvollisuus moniammatillisessa yhteistyössä (Keski-Suomen ELY-keskus)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja Keski-Suomen ELY-keskus järjestivät yhteistyössä tietojen julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvän koulutustilaisuuden "Tietosuoja ja salassapitovelvollisuus moniammatillisessa yhteistyössä" 8.4.2016 Jyväskylän ammattiopistolla. 

Yksityisyyden ja luottamuksen suojan tarve ja periaatteet tiedostetaan kouluissa ja muissa organisaatioissa yleisesti, mutta eri laeissa olevien säännösten soveltaminen työnteon arjessa on monissa tilanteissa epäselvää. Toisaalta kunnilta edellytetään poikkihallinnollista ja moniammatillista työotetta, jossa tietojen vaihdon viranomaiselta toiselle asiakkaan eri elämänvaiheissa tulisi olla mahdollisimman avointa ja sujuvaa.  

Tärkeää on tiedostaa minkä lainsäädännön mukaista asiaa on tekemässä, tietosuoja määräytyy tämän mukaan. Ammattilaisilla on paljon mahdollisuuksia yhteistyöhön.

 

Koulutusmateriaali:

Tilaisuuden videotallenne

Miska Riekkinen, Ilona IT Oy:

Aamupäivä: https://avi.adobeconnect.com/p4xb3jq60q6/

Iltapäivä: https://avi.adobeconnect.com/p1ib1ymwujh/


Regional information