Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Tieto liikkeelle, materiaalit kiertoon, energia talteen (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskuksen Tenho –hanke järjesti yhdessä Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa.8.5.2014 Mikkelissä ennakointiseminaarin. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen dosentti Markku Wilenius kuvasi seminaarissa maailman talouden kehitystä sykleinä. Kehityssyklien vetureina ovat olleet höyrykone, rautatiet ja teräs, ja viimeisenä ICT. Kasvupotentiaalin perustana olevat asiat ovat olleet olemassa jo jonkin aikaa, mutta niiden merkitystä ei tunnisteta.  Sitten ne vain nousevat hyvin ajankohtaisiksi ja hallitseviksi. Yksi tällainen kehityssyklin perustana oleva kasvupotentiaali liittyy maapallon resurssien rajallisuuteen.

                                                                                                                                                                                                                                  Rooman klubi varoitti maapallon väestön liiallisesta kasvusta ja luonnonvarojen ehtymisestä jo 1970 -luvun alussa. Nämä vääjäämättömästi etenevät trendit tunnustamme, mutta niiden vaikutus yhteiskunnan valintoihin on vielä vähäinen. Tulevaisuuden tutkijoiden viesti on, että lähivuosikymmeninä taloudellinen kehitys rakentuu resurssituottavuuden varaan. Ydinkysymykset ovat, kuinka toimimme älykkäämmin, kuinka käytämme resursseja älykkäämmin ja kuinka ratkaisemme energian saatavuuden.

Etelä-Savon maakuntavaltuuston on määrä hyväksyä uusi maakuntaohjelma kesäkuussa. Maakuntaohjelman päätavoitteeksi on asetettu muuttovoitto ja vahvistuva aluetalous. Ohjelma sisältää oikeansuuntaisesti panostuksia muun muassa ympäristö- ja ekotehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan. Suurimman rikkautemme metsävarojen hyödyntäminen kuuluu myös ohjelman tavoitteisiin. Metsiin pohjautuvalle biotalouden odotetaan kehittyvän voimakkaasti.

Vaikuttaa siis siltä, että maakuntaohjelman kirjoittajat ovat olleet ajan hermolla. On kuitenkin vielä  herätettävä kysymys, ovatko ohjelmaan kirjatut toimenpiteet riittäviä. Toimenpiteillä pitää pystyä vauhdittamaan Etelä-Savon siirtymistä resurssitehokkaaseen talouteen. Ohjelman toimeenpanoon on haettava terävyyttä ja konkreettisuutta. Toimeenpanoon on myös haettava yksituumaisuutta. Maakunnan rajalliset kehittämispanokset on saatava vaikuttamaan samaan suuntaan. Tarvitsemme entistä parempaa vuorovaikutusta maakunnan toimijoiden, kuntien ja valtion viranomaisten välille.

Uusi rakennerahastokausi on alkamassa. Myös maaseudun kehittämisohjelman toteuttaminen käynnistyy. Ohjelmien vaikuttavuuden kannalta on aivan keskeistä, että maakunta pystyy yhdistämään EU:n kautta tulevan ja alueen omat kehittämispanokset. EU-ohjelmia toteutetaan hankkeina. Hankkeiden sisältöä ohjataan hankehauilla ja ohjelmien toimeenpanosuunnitelmalla. Yhteisen tahto ja resurssien yhdistäminen on varmistettava näiden ohjausvälineiden kautta. Resurssiviisaan talouden kannalta hankkeiden pitää toteuttaa seuraavia asioita: tieto liikkeelle, materiaalit kiertoon ja energia talteen.

Ylijohtaja Pekka Häkkinen

 


Regional information