Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Slåttern av vägrenar pågår från juni till slutet av augusti

Slåttern av vägrenar har börjat för den här sommaren. Vägrenarna slås för att förbättra trafiksäkerheten eftersom hög växtlighet hindrar sikten. Dessutom är det lättare att få syn på älgar och renar  - växtligheten som inte har slagits lockar djur till vägrenar. Vägrenarna slås ett par gånger om sommaren. Slyröjningar görs i slutet av sommaren med några års mellanrum.

Många tycker att den ståtliga lupinen borde sparas från slåttern. Den högväxta lupinen tillhör inte vår ursprungliga flora och tar över växtplatserna från inhemska arter. Mycket diskussion pågår också kring vildblommorna som slås mitt i den bästa blomstringstiden. Slåttern skadar inte växterna utan skapar och uppehåller växtplatserna speciellt för ängsväxter som kräver mycket ljus.

Var försiktig  i närheten av slåttermaskinen som kör långsamt. Maskinförarna ger utrymme för omkörningar vid trygga ställen med jämna mellanrum.

Se också vår Periscope-sändning om slåttern på finska!

 


Regional information