Navigeringsmeny

Regional information

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma avaa näkymiä maanteille (Keski-Suomi)

Korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja valtion uusi 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ovat teemoja, jotka tulevat näkymään lyhyellä ja pitkällä aikavälillä myös Keski-Suomen maanteillä.  Keski-Suomen ELY-keskuksen laatimasta uudesta tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta löytyvät kaikki muutkin keskeiset elementit, jotka vaikuttavat tiellä liikkumiseen – tapahtuipa se sitten moottoriajoneuvolla tai lihasvoimalla.

Viime vuosikymmenen alkupuolella lanseerattu korjausvelan käsite ei ole jäänyt epäselväksi päättäjille, tienpitäjille eikä totta vie tienkäyttäjillekään. Viimeistään kuluva talvikausi on konkreettisesti osoittanut, että huolimatta edellisen hallituskauden panostuksista, lisäpanostuksia tienpitoon tarvitaan edelleen. Lähivuosille tehty 300 miljoonan euron perusväylänpitoon tehty lisäpanostus tulee tarpeeseen, Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Jukka Lehtinen toteaa.

Konkreettisesti lisäpanostus näkyy jo tulevana kesänä suurempana päällystystöiden määränä edelliseen kesään verrattuna.

– Vaikka päällysteiden kuntoa koskevan julkisen keskustelun määrä onkin vähintään kohtuullinen indikaattori tieverkon kuntoa arvioitaessa, on oleellista ymmärtää, että yhä useammin syy huonokuntoisuuteen on pintaa syvemmällä ja korjaaminen vaatii pelkkää päällystämistä järeämpiä ja kalliimpia toimia, Lehtinen jatkaa.

Vallitsevista poikkeusoloista huolimatta ELY-keskus huolehtii siitä, että vähäliikenteisemmätkin valtion maantiet ovat etenkin elinkeinoelämän kannalta liikennöitävässä kunnossa. 

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma yhtenäistää suunnittelua

Liikennejärjestelmäsuunnittelu (LJS) on pitkän aikavälin jatkuvaa strategista suunnittelua. Siinä käsitellään liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta ja suunnitellaan maankäytön synnyttämää liikennetarvetta, eri kulkumuotoja ja niiden työnjakoa, liikenneverkkoja ja niiden investointihankkeita sekä liikennejärjestelmän vaikutuksia ja rahoitusta. Keski-Suomen ELY-keskus suunnittelee liikennejärjestelmää tiiviissä yhteistyössä maakunnan liiton ja kuntien kanssa.

Valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tehdään liikennehallinnon eri organisaatioiden ja alueiden yhteistyönä. Liikenne- ja viestintäministeriö laatii vuorovaikutussuunnitelman, jolla varmistetaan, että kaikilla keskeisillä asiakas- ja sidosryhmillä on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä valtakunnalliseen suunnitelmaan. 

Linkki tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/keski-suomi-tienpidon-ja-liikenteen-suunnitelma 

Linkki Keski-Suomen ELY-keskuksen käynnissä oleviin tiehankkeisiin: https://vayla.fi/keski-suomessa-rakenteilla

Lisätietoja:

Ylijohtaja
Jukka Lehtinen
p. 0295 024 698

Toiminnanohjauspäällikkö
Tiina Lamminmäki
p. 0295 024 697

Keski-Suomen ELY-keskus

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)