Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon Keski-Suomessa parani notkahduksen jälkeen (Keski-Suomi)

Kokonaistyytyväisyys maanteiden talvihoitoon on noussut selvästi Keski-Suomessa viime vuodesta ja on nyt hiukan paremmalla tasolla, kuin kokomaassa keskimäärin.

Yksityishenkilöiden osalta 48 prosenttia oli tyytyväisiä maanteiden kuntoon talvikaudella 2018–2019, kun taas tyytymättömiä oli 25 prosenttia. Tyytyväisten tienkäyttäjien osuus on noussut edellisvuodesta noin 30 prosenttia ja tyytymättömien määrä on laskenut noin 38 prosenttia.

Raskaan liikenteen kuljettajat eivät ole niin tyytyväisiä kuin yksityisautoilijat, mutta kuitenkin edellisvuotta tyytyväisempiä teiden talviajan kuntoon. Ammattikuljettajista 25 prosenttia kokee maanteiden kunnon vastanneen odotuksiaan ja se on noussut peräti noin 92 prosenttia. Tyytymättömiä oli 44 prosenttia ja tyytymättömien määrä on laskenut noin 31 prosenttia.

─ Talvikunnossapidolla on erittäin suuri merkitys elinkeinoelämän kuljetuksille sekä kansalaisten sujuvalle ja turvalliselle liikkumiselle, sanoo ELY-keskuksen johtaja Jukka Lehtinen. Tienkäyttäjien tyytyväisyys on ollut laskussa useamman vuoden ja vaikka talven 2017-2018 notkahduksen jälkeen tyytyväisyys onkin nyt noussut, jää parantamisen varaa jatkossakin, Lehtinen toteaa. Eniten parannettavaa on liikennemerkkien ja tienviittojen havaittavuudessa sekä linja-autopysäkkien talvihoidossa.

Tiestön talvihoitoon saatiin tälle vuodelle lisärahoitusta, joka mahdollisti Keski-Suomen alueella talvihoitoluokan noston vuoden vaihteessa yhteensä noin 820 tiekm:lle. Hoitoluokan nostot kohdistuivat pääosin vilkkaalle sekä keskivilkkaalle maantieverkolle ja niistä aiheutui lisäkustannuksia noin 500 000 euroa/hoitovuosi. Tehdyt toimenpiteet perustuivat Väyläviraston ja ELY-keskusten uusimiin talvihoidon toimintalinjoihin, jotka parantavat talvikunnossapidon tasoa yleisesti ja erityisesti elinkeinoelämän kuljetusten osalta.

─ Tutkimuksen tulos osoittaa selvästi, että väylänpitoon tehty lisäpanostus näkyy asiakkaille. ELY-keskuksen asiantuntijat tietävät keinot mitä tekemällä rahoituksen hyöty näkyy asiakkaillemme. Haluankin kiittää sekä ELY-keskuksen omaa henkilöstöä, että kunnossapitourakoitsijoita hyvästä suorituksesta ja yhteistyöstä kuluneella talvikaudella ja varsinkin kesken hoitovuoden tehtyjen talvihoitoluokkien korotusten sujuvasta täytäntöönpanosta, Jukka Lehtinen jatkaa.

Lisätiedot:

Johtaja Jukka Lehtinen, p. 0295 024 698

 

Vuosittain toteutettavalla tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksella seurataan yksityisautoilijoiden ja ammattikuljettajien kokemuksia ja mielipiteitä maanteiden kunnosta kuluneella kaudella. Tutkimus toteutettiin tammi-maaliskuussa postitse toimitetulla lomakkeella, mutta vastaaminen oli mahdollista myös verkossa.

Tutkimuksen yksityiskohtaiset tulokset julkaistaan toukokuun aikana Väylän verkkosivuilla.

 


Regional information