Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Tieinfraa kunnostetaan Etelä-Karjalassa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 

Etelä-Karjalassa on käynnissä suuria ja pieniä tieinfra-kohteita; valtatien 6 lisäksi panostetaan myös kevyeen liikenteeseen, tieympäristön ulkoasuun ja asuinalueiden melusuojaukseen.

Valtatien 6 rakentaminen välillä Taavetti – Lappeenranta (Kärjenkylä) on käynnistynyt tietoimitusvaiheen ja puuston poiston osalta keväällä 2015. Varsinaisiin Liikenneviraston johdolla tapahtuviin rakennustoimiin päästään alkusyksyllä 2015. Vt 6 Taavtti - Lappeenranta -allianssihankkeen etenemistä voi seurata verkko-osoitteista www.liikennevirasto.fi/hankkeet/kaynnissa/taavettilappeenranta tai https://www.facebook.com/taavettilappeenranta

Kaakkois -Suomen ELY -keskuksen vastuulla olevien silta- ja päällystyskohteiden lisäksi ainoa varsinainen investointihanke alueella on Ilottulan maantien 14832 parantaminen välillä Haukilahti – Pulp, Lappeenrannassa. Urakkahinnaltaan 760 000 euron suuruisessa hankkeessa tehdään noin 2 km:n  kevyen liikenteen väylä ja päätien osittainen siirto. Hankkeen tuloksena Haukilahdentien runsas tienvarsiasutus saadaan turvallisen raittiyhteyden piiriin.  Työ valmistuu marraskuun alkuun mennessä ja urakan toteuttaa NCC Roads Oy.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on myös alueellisia yhteistyöhankkeita Lappeenrannan kaupungin kanssa; kaupunki kohentaa Vt 6 / Mt 387 Mattilan kiertoliittymän keskialueen ulkoasua kesän 2015 aikana. Maisemoinnissa hyödynnetään näyttävästi mm. paikallisia kivilajeja (kts. liite). Käynnissä on myös suunnittelu em. kiertoliittymän liikenteenohjauksen tehostamiseksi. Toimenpide pyritään toteuttamaan vielä syksyn 2015 kuluessa.

Maantiellä 387 Mattilan asuntoalueen osalle tehdään  parhaillaan meluvallirakennetta noin 800 metrin matkalle. Hanke on suunniteltu yhteistyössä kaupungin ja Kaakkois-Suomen  ELY-keskuksen liikenne-  ja ympäristö - vastuualueiden kanssa, toteutuksesta ja sen kustannuksista vastaa Lappeenrannan kaupunki. Melusuojausrakenne valmistuu kokonaisuudessaan syksyyn 2016 mennessä, jolloin melusuojauksen piiriin saadaan Kurjentien osalta noin 65 asuinkiinteistöä.

Seuraavasta mahdollisesta yhteistyökohteesta on parhaillaan käynnissä alustavat keskustelut Lappeenrannan kaupungin ja Nordkalk Oy Ab:n kanssa; Ihalaisen teollisuusalueen muutostarpeista aiheutuva liikenteen siirto kokonaisuudessaan mt 387 eteläpuoliselle portille parantaa osaltaan myös Mattilan eritasoliittymäalueen ja Myllymäen teollisuusalueelle johtavan katuverkon liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. Hankkeen alustava toteutustarve on syksyyn 2016 mennessä.

Liite: Yksityiskohta  Mattilan kiertoliittymän parantamisesta, suunnitelma on laadittu Lappeenrannan kaupungin omana työnä.


Regional information