Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Information om gårdsbrukens investeringsstöd och startstöd till unga jordbrukare (ELY-centralen i Österbotten)

Urvalsförfarande tillämpas på ansökningar om investeringsstöd från sista ansökningsomgången 2013

Under den sista ansökningsomgången för gårdsbrukens investeringsstöd 2013 kom det in så många ansökningar, att de anslagna medlen för 2013 inte räcker till för alla beslut. ELY-centralerna måste därför tillämpa prioritering och urvalsförfarande på ansökningarna. De sökande som får avslag pga. brist på medel kan lämna in en ny ansökan om finansiering från anslagen för 2014. Den första ansökningstiden för år 2014 inleds den 16.12.2013 och upphör den 31.1.2014.

Ansökan om startstöd till unga jordbrukare 2013

Det har kommit in exceptionellt många ansökningar om startstöd till unga jordbrukare år 2013. På ELY-centralen i Österbotten tog medlen för startstöden slut redan i början på november. Jord- och skogsbruksministeriet har meddelat, att mera medel för startstöden inte kommer att anslås för år 2013. Därför förlängs beslutstiden för startstöden så, att besluten på de ansökningar som har kommit in senast den 29.11.2013 kan göras av medlen för 2014. Besluten skall vara gjorda senast den 14.2.2014 i stället för den 31.12.2013, som ursprungligen var beslutet.

Investeringsstöden 2014

Regeringen har beslutat om investeringsstödets objekt, maximibelopp och ansökningstider för 2014. Finansieringsobjekten och stödnivåerna kommer i huvudsak att ligga på samma nivå som i år.

Ändringarna i stöden orsakas huvudsakligen av att den pågående programperioden och giltighetstiden för artikel 141 upphör 2013. Investeringsstödet beviljas 2014 som nationellt jordbruksstöd inom EU. Därför ändras till exempel maximibeloppen för de högre stöden som baserats på 141-stödet för gemensamma investeringar och stödnivån för vissa stödobjekt ändras i enlighet med gruppundantagsförordningen för jordbruk. Ändringen i stödnivån har genomförts som en sänkning av maximibeloppet för räntestöd.

Av samma skäl har förutsättningarna för stöd av värmecentraler på jordbruk förenhetligats och begränsningen av antalet djurplatser gällande investeringar inom svin- och fjäderfäbranschen har slopats. Det har även gjorts ändringar i maximibeloppen för stödobjektens understöd eller i fördelningen av stödet som understöd och räntestöd.

År 2014 finns det fyra ansökningstider: 16.12.2013-31.1.2014, 17.2-28.3.2014, 14.4-15.8.2014 och 1.9-17.10.2014. På samma sätt som tidigare tillämpas ansökningstiderna för andra stödobjekt dock inte på inköp av lantbruksfastigheter, där ansökningstiden är 16.12.2013 till 30.11.2014, eller på investeringar som görs på grund av en skadehändelse som inte beror på sökanden. Ansökan om startstöd till unga jordbrukare kan lämnas in kontinuerligt tills vidare.
 


Regional information