Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Hälsotrenden ökar efterfrågan på arktiska och rena naturprodukter

Enligt naturproduktbranschens branschrapport, som publicerades den 11 maj 2016, finns världens största ekologiska plockningsområde för naturprodukter i Finland. Våra starka sidor är särskilt vårt arktiska läge, vår rena natur och de höga halterna av värdefulla näringsämnen i naturprodukterna, vilket beror på miljöförhållandena. Hälsotrenden ökar efterfrågan på naturprodukter ute i världen och ger lyft åt branschen. Antalet företag inom branschen ökar följaktligen i Finland. Nya företag har uppstått särskilt inom kosmetikbranschen och inom produktionen av kosttillskott.


− Omsättningen i branschen håller på att öka trots den långvariga lågkonjunkturen. Nya företag har uppkommit särskilt inom produktionen av kosttillskott och inom må bra- och kosmetikbranschen. Kosmetikbranschen, och då särskilt naturkosmetika, är på uppgång. Så gott som alla nya företag är mikroföretag, konstaterar branschchef Anne Ristioja, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, som sammanställt rapporten.

Läs mer:

 


Regional information