Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Välkommen att höra om SMF-företagens förväntningar på ekonomi och framtid (Österbotten, Mellersta Österbotten)

SMF-företagsbarometern beskriver de små och medelstora företagens utvecklingsförväntningar både på riksnivå och regionvis. Barometern bygger på svar från över 5 000 företag och ger därför en pålitlig bild av hela SMF-företagssektorn.

Konjunkturrapporten ger förutom de allmänna konjunkturutsikterna också viktig information om sysselsättningsutvecklingen, eftersom de små och medelstora företagen sysselsätter största delen av privatsektorns arbetstagare. I konjunkturrapporten analyseras också utvecklingsutsikterna vad gäller företagens omsättning, soliditet och lönsamhet.

Företagarna ordnar tillsammans med sina samarbetspartners evenemang både i Österbotten och i Mellersta Österbotten 14.2.2022 kl 9.30. Tillställningarna ordnas via Teams. Inga förhandsanmälningar.

•    Delta i Österbottens evenemang via denna länk.
•    Delta i Mellersta Österbottens evenemang via denna länk.

Program, Österbotten

9.30 Öppning

9.35 Resultatet av SMF-företagsbarometern och framtidens utsikter, Kust-Österbottens företagare vd Hippi Hovi

9.50 Finansieringsöversikt, Finnvera Oyj, regionchef Päivi Kinnunen

10.05 Sysselsättningsutsikter och förväntningar, NTM-centralen i Österbotten, Arbetsliv- och kompentensenhetens chef Hanna Auronen

10.15 Företagarens kommentarer: verkställande direktör Pia Simons, Simons Element Ab

10.30 Tillfället avslutas

Program, Mellersta Österbotten

9.30 Öppning, Jarmo Nahkala, ordförande, Mellersta Österbottens Företagare

9.40 Aktuellt om företagsfinansiering, Jyrki Rantala, vda, OP Mellersta Österbotten

10.00 Regionala resultat från SMF-barometern;
 Mervi Järkkälä, vd, Mellersta Österbottens Företagare
 Seija Pelkonen, regiondirektör, Finnvera Oyj

10.40 NTM-centralens aktuella verksamhet för företagare, Terhi Mäkinen, livskraftchef, NTM-centralen i Österbotten

10.50 Frågor och diskussion