Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Arbets- och näringsministeriets företagsstöd kan sökas elektroniskt (NTM-centralen i Egentliga Finland)

Arbets- och näringsministeriets företagsstöd kan sökas elektroniskt från och med 15.9 och finansieringsriktlinjerna har uppdaterats och gäller för hösten 2014.
 

 

När det gäller företagsstöden från Fastlandsfinlands landsbygdsprogram torde den nya finansieringsperioden (2014-2020)  komma igång med verksamheten först i början av 2015. Efter detta avbrott blir det igen möjligt att ansöka om stöd för nya projekt.

 


Regional information