Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Tillväxt och internationalisering förväntas inom teknisk konsultverksamhet (NTM-centralen)

Inom sektorn för teknisk konsultverksamhet kan förväntas tillväxt. Sektorn blir också mer och mer internationell. Trots att det ekonomiska läget i Finland inte vilar på stabil grund, lovar de tecken på tillväxt som kan skönjas ute i världen gott också för de finländska företagen inom sektorn, bedömer branschchef Timo Metsä-Tokila, NTM-centralen i Egentliga Finland, som sammanställt rapporten.

Läs mera:


Regional information