Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Tekes finansiering skapar tillväxt och export  (NTM-centralen i Österbotten)

De små och medelstora företag som fått finansiering från Tekes ökade sin omsättning och export betydligt mer än små och medelstora företag i genomsnitt.

"Den årliga omsättningen för små och medelstora företag som fått finansiering från Tekes ökade 18 procentenheter mer än för små och medelstora företag i genomsnitt under 2011–2014. Exporten för de små och medelstora företag som vi finansierat ökade med två miljarder euro på tre år sedan projektet avslutades. Siffrorna är signifikanta och antyder att de bästa företagen har beviljats finansiering", säger Tekes generaldirektör Pekka Soini.

ETLA publicerade nyligen en utredning om arbetsplatsernas utveckling under 2003–2005 i startupföretag som beviljats finansiering av Tekes. Enligt utredningen hade startupföretag som finansierats av Tekes skapat 3 000 arbetsplatser fram till 2013, och det uppstår hela tiden fler arbetsplatser i dem medan antalet arbetsplatser i andra startupföretag stampar på stället.

"Dessutom gäller det att komma ihåg att de arbetsplatser som uppstått med finansiering från Tekes kräver hög kompetens", säger Pekka Soini. Han uppmanar folk att tänka efter hur företag kan uppnå konkurrensfördelar.

"Ett företag kan öka förädlingsvärdet genom att med hjälp av digitalisering bryta mot traditionella operativa modeller eller genom att kombinera design, känsla, funktionalitet och teknologi. Tekes kan sparra och dela risker", lovar Soini.

Finansieringen fokuserade på små och medelstora företag samt startupföretag

År 2015 uppgick Tekes finansiering för företagens, universitetens och forskningsinstitutens projekt till 575 miljoner euro. Av denna summa gick 366 miljoner euro till företagens projekt och 70 procent av den till små och medelstora företag. De små och medelstora företagens andel av finansieringen ökade avsevärt.

När det gäller de projekt som startades 2015 förväntar sig små och medelstora företag en omsättning på 8 miljarder euro för det målsatta året.

Även finansieringen för startupföretag ökade. Tekes finansierade 702 uppstartsföretag med sammanlagt 140 miljoner euro.

De projekt som avslutades 2015 gav större omedelbara resultat än tidigare. Projekten resulterade i 1 880 produkter, tjänster eller processer samt 1 250 patent och 1 320 lärdomsprov.

Rekordstort belopp forskningsfinansiering för Österbotten

Den utökade forskningsfinansieringen höjde Österbottens Tekes-finansiering till rekordhöga belopp. Sammanlagt finansierades 13 forskningsprojekt med 5,3 miljoner euro. De undersökningar och utvecklingsplattformer som finansierats med offentligt stöd strävar till att främja inledning, pilottest och kommersialisering av företags egna FoU-projekt. Andelen företagsfinansiering var lika stor som under tidigare år, 7,5 miljoner euro för Österbotten och Mellersta Österbotten tillsammans. Tyngdpunkten för företagsfinansieringen har legat på att få tillväxten och internationaliseringen att accelerera genom samarbete mellan Team Finland-finansiärerna. Finansiering har också beviljats för att företag ska kunna utnyttja digital teknik och det industriella internet för att få konkurrensfördelar.

Mer information:

•    Expert Vesa Kojola, tfn 050 3128 580 (Österbotten och Mellersta Österbotten, nås bäst kl. 11 – 15)
•    Kommunikationsdirektör Anne Palkamo, tfn 050 5577710

Exakta nyckeltal för och information om Tekes finansiering finns på sidan
http://www.tekes.fi/sv/tekes/resultat-och-inverkan/


Företagscase år 2015

3D Studio Blomberg, ett företag baserat i Vasa, är föregångare inom digitalisering och visualisering. Typiska visuella applikationer innehåller bilder, ritningar, videon och information i textformat. Applikationerna kan vara relaterade till exv. mätning, montering, service, modularisering och instruktioner s.k. sakernas internet. Även inom marknadsföring och försäljning, service och produktutveckling kunde kundföretag använda mer visuellt informationsmaterial. Det visuella språket är gångbart i mer eller mindre hela världen och förebygger missförstånd. Företaget är starkt tillväxtinriktat.

Mer information om företagets framtidsplaner och Tekes delfinansierade projekt ges av VD Pontus Blomberg, 044-3641 251, www.3dstudio.fi


Regional information